Privacybeleid

HET VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die toelaten om een bepaalde persoon te identificeren of te contacteren.

U kan gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te verstrekken op elk moment dat u in contact treedt met Entertainment-NL of met een aan Entertainment-NL gelieerde onderneming. Entertainment-NL en de aan haar gelieerde ondernemingen mogen deze persoonlijke gegevens met elkaar delen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ze mogen uw persoonlijke gegevens ook samen brengen met andere informatie om onze producten, diensten, inhoud en advertenties te verstrekken en te verbeteren.

Hier vindt u enkele voorbeelden van het type van persoonlijke gegevens dat Entertainment-NL kan verzamelen en hoe we deze persoonlijke gegevens kunnen gebruiken.

COOKIES

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

OPENBAARMAKING AAN DERDE PARTIJEN

Bij tijden kan Entertainment-NL bepaalde persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan bedrijven die strategisch verbonden zijn met Entertainment-NL die werken met Entertainment-NL om producten en diensten te verstrekken of die Entertainment-NL helpen om aan klanten te verkopen. Wanneer u bijvoorbeeld een boeking doet, geeft u aan Entertainment-NL en uw provider toestemming om tijdens het activeringsproces informatie uit te wisselen om uw aanvraag te beoordelen. Zodra uw aanvraag voor de dienst is goedgekeurd, zal uw account beheerd worden door de respectievelijke privacybeleiden van Entertainment-NL en uw provider. Persoonlijke gegevens zullen enkel door Entertainment-NL gedeeld worden om producten, diensten en advertenties te verstrekken of te verbeteren; persoonlijke gegevens zullen nooit met derde partijen gedeeld worden voor hun marketing doeleinden.

ANDEREN

Het kan voor Entertainment-NL noodzakelijk zijn bij wet, naar aanleiding van een rechtszaak en/of verzoeken van publieke overheden van binnen of buiten het land waar u woont- om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken. Wij kunnen uw gegevens ook vrijgeven als wij van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van publiek belang.

Wij kunnen uw gegevens ook vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze verrichtingen of gebruikers te beschermen. Daarenboven mogen we in geval van reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die we verzamelen overdragen aan de betreffende derde partij.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Entertainment-NL neemt voorzorgen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke maatregelen- om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsook tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Wanneer u gebruik maakt van sommige diensten of toepassingen of berichten post op een sociale netwerkdienst, zijn de persoonlijke gegevens die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen gelezen, verzameld of gebruikt worden. U bent verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u verkiest weer te geven in deze omstandigheden. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres weergeeft in een bericht op een sociale netwerkdienst, wordt deze informatie publiek. Gelieve voorzichtig te zijn indien u gebruik maakt van deze functies.

INTEGRITEIT EN HET BEWAREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Entertainment-NL maakt het makkelijk voor u om uw persoonlijke gegevens correct, volledig op te geven. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen tenzij een langere bewaartermijn vereist is of toegelaten is bij wet.

SITES EN DIENSTEN VAN DERDE PARTIJEN

De websites, producten, toepassingen en diensten van Entertainment-NL kunnen koppelingen bevatten naar de websites, producten en diensten van derde partijen. Informatie die wordt verzameld door derde partijen, die locatiegegevens en contactgegevens kunnen bevatten, worden beheerd door hun privacypraktijken. Wij moedigen u aan om kennis te nemen van de privacypraktijken van deze derde partijen.

VRAGEN OVER PRIVACY

Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid van Entertainment-NL of de verwerking van gegevens, kunt u contact met ons opnemen.

Het Privacybeleid van Entertainment-NL kan af en toe gewijzigd worden. Indien het beleid op substantiële wijze gewijzigd wordt, wordt hiervan melding gemaakt op onze website en wordt het bijgewerkte Privacybeleid op de website gepubliceerd.