Disclaimer

De in deze website opgeslagen informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag slechts openbaar gemaakt worden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Entertainment-NL.

Entertainment-NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van www.entertainment.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen, onjuistheden en/of gedateerde informatie of de tijdelijke onmogelijkheid om www.entertainment.nl te kunnen raadplegen.

Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. Entertainment-NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen en sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei informatie door derden, die via www.entertainment.nl te lezen is.

Ondanks de voortdurende zorg die Entertainment-NL aan deze website besteedt, kan het zijn dat sommige informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht.